Wykształcenie agentów ochrony

Stereotyp ochroniarza w Polsce jest zazwyczaj negatywny. Przeciętny rodak wyobraża sobie na tym stanowisku ogolonego osiłka, który rzadko używa mózgu, ale zdecydowanie wie, jak używać rąk i siły mięśni. To prawda, są osoby, które funkcjonują w tym zawodzie właśnie w taki sposób. Jednak jest wątpliwe, czy zasługują oni na miano prawdziwych ochroniarzy.

Profesjonalny agent ochrony musi posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne, a także wykazać się specyficznymi predyspozycjami. Bez tego nie będzie właściwie wypełniał obowiązków. Tu kłania się kwestia wykształcenia, które wcale nie jest rzeczą obojętną. W całej Polsce działają specjalne szkoły zajmujące się kształceniem agentów ochrony.

To nierzadko placówki finansowane przez budżet państwa, w których nauka jest bezpłatna – zarówno dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Jest tam realizowany program nauczania zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw edukacji. Celem tego programu jest przygotowanie ludzi, którzy będą w stanie fachowo i rzetelnie świadczyć usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Zazwyczaj po tym samym kierunku można podejmować pracę jako detektyw.

Szkoły te uczą podstaw prawa karnego, przygotowują pod względem formalnym oraz praktycznym. Absolwent potrafi stosować środki przymusu bezpośredniego, zna praktyczne zagadnienia związane ze sztukami walki, umie też posługiwać się bronią palną. Z reguły po ukończeniu odpowiedniej szkoły można nabyć legalnie broń bez konieczności ubiegania się o dodatkowe pozwolenia. Trzeba jednak na etapie nauki przejść nie tylko szkolenie strzelnicze, ale również specjalne testy psychologiczne.